sıramatik

"sorunsuz ve düzenli çalışan mikroişlemci kontrollü sistemler üretiyoruz "

Olcay Mühendislik ve Elektronik Sanayi (OMES)

Hizmet Alanlarımız

 • Elektronik Devreler ve Sistemler
 • LED Aydınlatma çözümleri ve ithalatı
 • Otomasyon, Kontrol, İletişim, Arayüz Sistemleri
 • Özel Amaçlara Yönelik Karma Sistemler
 • Mikrodenetleyici Uygulamaları (MCU)
 • İşaret İşleme Uygulamaları(DSP)
 • Amaca Yönelik(C/C++) ve Yüksek Başarımlı(x86 Assembler)
 • Gömülü Sistemler:MCU, PDA İçin Özel Uygulamalar.

 • Vizyonumuz

 • Türk sanayi ve üretim sektörüne yan kuruluş olarak destek veren KOBİ'ler arasında yer almak.
 • Kalite-fiyat dengesi dahilinde rekabet sahnesinde ön sıralara yerleşerek ulusal kalite çıtasını yükseltmek.
 • Türk sanayi ve üretim sektörünün, global pazardaki rekabet gücünü arttırmaya yönelik teknoloji desteği sağlamak.
 • “Türk Malı” markasını uluslararası AR-GE arenasında başarıyla temsil ederek ulusumuzun saygınlığına katkıda bulunmak.
 • Kararlı büyüme ve istihdam politikası doğrultusunda sektöre yetişmiş eleman kazandırmak ve istihdam etmek.
 • Sıcak ve samimi bir ilgi
 • İnsan odaklı hizmet
 • Bilgi, tecrübe ve duyarlılık
 • Hizmette hızlılık
 • Yerleşik kalite politikaları
 • Güvenin maddiyata tercih edilmesi
 • Öncelikle müşterinin kazancına yatırım
 • CTI (Computer Telephony Integration) uygulamaları, sanayi ve tüm diğer sektörlerin ihtiyaç duyduğu iletişim ve arayüz elektronik sistemlerini,müşteri talepleri doğrultusunda tasarlanması, geliştirilmesi ve pazarlaması için 1995 yılında kurulmuştur.
 • Bünyesinde görevli elektronik ve yazılım mühendislerinden oluşan proje grubu ile üretim sektörü için oldukça önem taşıyan zaman unsurunu da ön planda tutarak bir çok ürün kısa zamanda tamamı yerli tasarım ile gerçekleştirilmiştir.
 • OMES ,müşterinin talep ettiği hizmeti en uygun fiyat ile sunmaya yönelik fiyat politikası takip eder.
 • Fiyat-Kalite dengesinden ödün verilmez.
 • Kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek.
 • Bu bağlamda firmamızın temel iş politikası Satış sonrası destek Hizmette Kalite ve Müşteri Memnuniyeti'dir.
 • Burada açıkladığımız çevre ve enerji politikası, OMES adresindeki tesislerimizdeki üretimi direkt ya da endirekt etkileyen bütün faaliyetleri kapsar.
 • Biz, çevreyi, faydalanılacak değerli bir hazine olarak görüyor ve gelecekte bütün dünya insanlığının faydalanabilmesi için en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyoruz.
 • OMES olarak 17 Numaralı Çevre Politika Mektubu şartlarını gerçekleştirmeye kendimizi adamış bulunuyoruz. Bu yüzden politikamız;
 • İlgili çevre ve enerji mevzuatı gereklerini karşılamak ve hatta aşmak,
 • Çevre ve enerji yönetim sistemlerini sürekli geliştirmek için çalışmak,
 • Atıkları minimuma indirmek, kirliliği kaynağında önlemek, enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak,
 • Çevreyi korumak ve bu prensibi tüm çevremize, ülkeye ve dünyaya yaymak,
 • Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak,
 • Çalışanlara ve müteahhitlere, çevre bilinci ve enerjinin verimli kullanımı ile ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek onları geliştirmek,
 • Çevreye olan etkilerimizin azaltılması ve enerjinin verimli kullanılması için gerekli insan kaynağı, teknoloji ve finansal kaynakları sağlamak,
 • Üretim faaliyetlerinden kaynaklanan seragazlarının azaltılması için enerji verimliliği projeleri yapmak ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttıracak faaliyetlerde bulunmak,
 • Ürünlerimizden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının azaltılmasını ve yenilenebilir enerji kullanımını tasarım faaliyetlerinde ön planda tutmak,
 • Tedarikçilerimizi ve paydaşlarımızı yeşil ekonomi ve enerji verimliliği çalışmaları konusunda bilinçlendirmek ve teşvik etmektir.

 • Yukarıdaki taahhütlerimiz doğrultusunda başlıca amaç ve hedeflerimiz;
 • Hava ve su kirliliğini, sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek,
 • Ambalaj kullanımını azaltmak, ambalajların geri dönüşümlü olmalarını sağlamak ve tekrar kullanmak,
 • Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlamak ve enerji perfomansımızı sürekli geliştirmek,
 • Müteahhitlerimizin faaliyetlerinden kaynaklanan Çevre Etkenlerini kontrol altında tutmak,
 • Gelecekte üretilecek yeni ürünler veya geliştirilecek yeni prosesler ve faaliyetlerle ilgili Çevre Etkenlerini kontrol altında tutmak ve minimize etmek, enerji verimli teknoloji ve uygulamaları tercih etmek,
 • Enerjinin verimli kullanımı için enerji verimliliği projeleri yapmak ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını arttıracak faaliyetlerde bulunmak,
 • Üretimde ve tüm süreçlerimizde enerji verimli ürün ve hizmetlerin teminini yapmaktır.
 • OMES tarafından taahhüt edilen ve uygulanan bu politika, tüm çalışanlarımıza ve ayrıca firmamız adına çalışan bütün kişilere duyurulacak olup, kamu ve üçüncü şahısların erişimine açıktır.

  © 2019 Olcay Mühendislik ve Elektronik Sanayi